Filpro AB värnar om miljön genom att:

  • Anpassa vår produktion på bästa och mest miljövänliga sätt.
  • Sortera vårt avfall.
  • Använda så lite miljöfarliga produkter som möjligt i vår produktion (t.ex. så är vårt smältlim livsmedelklassat)
  • Anpassa resor och transporter så att vi gör så lite åverkan på miljön som möjligt.
  • Följa gällande krav från myndigheter.
  • Se till att de anställda har en bra och säker arbetsplats.