Metallfilter

Beskrivning
Fettfilter för att avskilja fett och olja med stor kylyta utan ett för högt luftmotstånd.

Kvalitet
Avskiljningsgraden för fett och olja är 90-95%.
Aluminium eller rostfritt.
Tvättbart.

Storlek
Finns i standardstorlekar.
Specialdimensioner tillverkas efter kundens önkemål.