Filter för ventilation av bostäder, industrier och en renare framtid.

Produktsortiment

I behov av specialanpassade lösningar?

FILPRO – Filter för ventilation av bostäder, industrier och en renare framtid.