Leveransvillkor

Leveransvillkor

Frakt & emballage

All leverans sker fritt vårt lager. Packning och leverans påbörjas så snart godkänd orderbekräftelse är oss tillhanda. Frakt debiteras enligt gällande frakttaxa. Gäller ej specialfrakter samt tullavgifter. Fraktavdrag godkännes ej. Filpro AB förbehåller sig rätten att välja fraktbolag vid varje transporttillfälle. Emballage ingår i priset.

 

Transportskada

All transport sker på mottagarens risk och faran på godset övergår på kunden när det överlämnats för transport. Reklamationer på skador ska således göras av mottagaren enligt de regler transportören föreskriver på mottagningsorten.

 

Garanti

Filro AB garanterar att beställd vara är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning som inte beror på naturliga avvikelser i produktionsprocessen. Föreligger fel i levererad vara som ej beror på naturliga avvikelser i produktionsprocessen eller transportskada, utbytes denna mot fullgod vara. Reklamation skall göras via e-post inom 48 timmar efter varans mottagande.

Kontakta oss gärna om du har frågor!