Filterguide

Filterguide

Behöver du hjälp med att hitta rätt filter?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vad det gäller filter och filtrering. Om du inte hittar det du letar efter här, kontakta oss på info@filpro.se

 

Generellt om filter

Det finns idag en internationell klassificering av filter, och denna klassificering benäms ISO 16890. Idag vet vi genom forskning att vår hälsa påverkas av den luft vi andas in. Så för att skydda oss från att inandas virus och skadliga partiklar då behöver luften filtreras. Dessa partiklar/aerosoler delas in i fyra olika storleksklasser, enligt följande:

PM1 - partikelstorlek 0,3-1 µm
PM2,5 - partikelstorlek 0,3-2,5 µm 
PM10 - partikelstorlek 0,3-10 µm
Coarse - partikelstorlek större än 10 µm 

Förklaring - 1 µm=1 mikrometer dvs, en tusendels millimeter.
1 µm=0,001 mm 
2,5 µm=0,0025 mm 
10 µm=0,01 mm

Genom att mäta hur mycket filtret avskiljer i respektive partikelstorlek får man fram denna klassificering. Man behöver uppnå minst 50 % avskiljning för att kunna klassificeras och benämnas PM1, PM2,5, PM10.

Beroende på var vi bor, lever och arbetar så möter vi olika sorters luft. Med rätt filter, på rätt plats, utefter rätt behov, så kan vi uppnå och möta en hälsosam tillvaro i livet. Glöm inte att vårda er själva och era maskiner genom att hela tiden ha fungerande filter, underhåll och byt filter med jämna mellanrum, så att er hälsa och era maskiner får längre livslängd.

När ett filter har nått slutet på sin livslängd, behöver vi lämna in det för återvinning eller kassera det på ett riktigt och miljöanpassat sätt. Vad det gäller kassering av förbrukade filter, så stäm av med din kommun och återvinningsstation vad som gäller, då detta skiljer sig åt över landet.

 

Originalfilter

Filpro producerar och uppfyller alla de krav som ställs för produktion av rätt filter till rätt produkt, dvs originalfilter. 

Kontakta oss gärna om du har frågor!