Miljöpolicy

Miljöpolicy

Filpro värnar om miljön

Filpro arbetar kontinuerligt med miljöarbetet. Vi arbetar med produkter och produktion som riktar sig mot ett hälsosammare liv och miljö, och det är viktigt att vi lever som vi lär.

 

  • Vi väljer alltid det bäst lämpade och miljöanpassade materialet för vår produktion.

  • Vi handlar lokalt och Svenskt i största möjligaste mån.

  • Vi väljer med omsorg hur vi reser och transporterar med hänsyn till miljön.

  • Vi sorterar och hanterar vårt avfall och våra restprodukter utifrån miljödirektiven från våra myndigheter.

  • Vi värdesätter människan och miljön, där vi löpande arbetar tillsammans för bästa möjliga och säkraste miljö.