God ventilation

God ventilation

God ventilation

2020 var ett år vi sent kommer glömma. Pandemin spred sig snabbt över hela världen och stora delar av jordens befolkning har blivit påverkade på ett eller annat sätt.

Även då många forskare menar att Covid-19 inte är en luftburen smitta så har arbetsmiljöverket uppdaterat sin webbplats. Det nya avsnittet heter God ventilation, där det står att både WHO och ECDC menar att smittan även kan spridas från små droppar som svävar i luften från smittade personer som nyser, hostar eller talar. Om flera personer arbetar i en lokal med liten luftvolym ökar risken att andas in utandningsluft, som kan innehålla smittämnen. För att ventilera bort eventuella smittämnen och andra föroreningar måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar i lokalen.

Även fast Covid-19 inte kommer att vara en del av vår vardag för alltid, så kommer det alltid finnas andra virus som kommer att gå runt. En vanlig säsongs influensa kan vara förödande för ett litet företag. Med bra ventilation kan man då förhindra eller iallafall minska risken för att bli smittad. Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *