I spåren av en pandemi

 

Ren luft, föroreningars påverkan på människor, natur och klimat är viktiga frågor för oss på Filpro AB.

 

Runt om i världen reagerar och agerar vi människor ständigt utefter vad som sker i vår vardag, och där har pandemin en stor inverkan och påverkan på oss.

Vi som arbetar med ventilationsfilter har den senaste tiden hamnat i mer i fokus då ny forskning och diskussioner använder sig av ord som "Partiklar, virus, bakterier och aerosoler" dagligen i olika medier och forum.

Läs mer om detta på WHO:S hemsida.

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-launch-of-the-who-global-air-quality-guidelines

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *