Tips vid filterbyte

Tips vid filterbyte

Tips när du ska göra filterbyte

Då filtret är till för att avskilja partiklar och andra farliga ämnen i den luft vi andas in, bör du som ska genomföra ett filterbyte tänka på att använda munskydd och skyddshandskar. Det finns inga bestämda regler eller krav kring byte av ventilationsfilter, detta är rekommendationer för att skydda din egen hälsa.

Tänk även på att lägga använda filtret i en påse eller något liknande som sen går att omsluta. Även detta för att partiklar i filtret är ohälsosamma. Kontakta oss gärna om du har frågor!


Se alla våra bostadsfilter här